Aktuellt

Den ojämlika vården. Läs pressmeddelandet

Här kan du köpa boken "Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention"


NCFIE 2016 www.ncfie.se

Välkommen till Barnplantorna

Barnplantornas årliga statistikredovisning fokuserar på den ojämlika vården, som är övertydlig även mellan länen. Socialstyrelsens statistik visar antal CI operationer per 100 000 invånare länsvis. ”Sämst i klassen” är två av storstadsregionerna Västra Götaland och Region Skåne. Fritt vårdval existerar inte heller för specialistvård. Lyhördhet saknas hos ansvariga för hälso- och sjukvård nationellt för människor med behov av CI, en behandling med stort ”cost benefit”.

Det är dags för hälso- och sjukvården att visa större flexibilitet inför alternativa finansieringsformer där den enskilde individen har ett större inflytande. Ingen patient med CI kommer att acceptera att höra med ”gammal” teknik. Patienten måste alltid vara i fokus! Hur mycket prioriteringar i vården får drabba patienten? Det vill Barnplantorna påverka!

Ann-Charlotte Gyllenram, Ordförande